Ad Square
10394628_10152288654103380_2031411598537769774_n

Doğada Yoga Günleri Başladı…

Share on Facebook Bunu paylaş:YazdırFacebookLinkedInRedditE-postaStumbleUponGoogleTumblrPinterest Devamı →

selman ada

Selman Ada DOB Genel Müdürü Oldu…

Yaşamını Mersin’de sürdüren Besteci, Orkestra Şefi, Piyanist Selman Ada, 24 Temmuz 2014 tarihinde Devlet Opera ve... 

DSC_0027

L. Hair World’de Framesi Bakım Günleri Başladı…

Mersin’in ilk ve tek okullu bayan kuaförü Leyla Dilgil geçtiğimiz günlerde faaliyete geçirdiği L. Hair World... 

memoss001

Memoş Tantuni Kurumsallaşma Sürecini Hızlandırdı…

Mersin’in en lezzetli tantuni markası olan Memoş Tantuni son bir kaç yılda yaptığı değişimlerle tüketicilerin... 

DSC_0173

L.Hair World Açıldı…

Mersin’in ilk ”okulundan mezun” kuaför salonu açıldı. İngiltere’de yaşadığı yıllarda yüksek okul... 

1.604 views

Kosgeb Nedir?

Kategori : Ana Sayfa - Etiketler :, , , - Tarih : 09 Ocak 2013

 

Hands touching a globe

Hazırlayan : Özge ATİNEL 

 

KOSGEB NEDIR? NE İŞE YARAR ?

 

Son zamanlarda adını çok fazla duyar olduk. Kimi zaman haberlerde kimi zaman tanıtım broşürlerinde  kimi zaman da eşin dostun deneyimlerinde. Bir fikri olan iş kurmak isteyen ama nereden nasıl başlaması gerektiğini bilmeyenlerin ya da sermayesi olmayanların adresi KOSGEB. Tam açılımı da, Küçük ve Orta Boy Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi ve Başkanlığı.

 

1980’lerde Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin sahipsizlik ve darboğaz içinden çıkma ihtiyacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının temel faktörü olan girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak için, KOBİ’leri geliştirme ve denetleme amacıyla, 12 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla KOSGEB kuruldu.

kosgeb-tire

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KOBİ: 250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000-TL’yi (Yirmibeş Milyon Türk Lirası’nı) aşmayan ve KOBİ Tanımı Yönetmeliğinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimdir

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

 

Başlıca görevleri;  ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek,girişimci adaylara çeşitli destekler sağlamak, adaylarının işletmelerini kurarken yaşadıkları mali sıkıntılara çözüm getirebilmektir.

 

KOSGEB;  KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmak amacıyla kurulan bir kurumdur. Bugüne kadar KOSGEB üyeliği olan birçok KOBİ, işletmelerinin teknolojik yeniliklere uyum sağlamaları, rekabet güçlerini yükseltmeleri ve ekonomiye katkılarını arttırmaları için, KOSGEB Destekli Kredilerden faydalanma şansına sahip olmuştur.

kosgeb-girisimci-destekleri

 

Başlıca KOSGEB destekleri  şöyle:

 

1- ÖLÇEK ENDEKSLİ BÜYÜME KREDİSİ DESTEK PROGRAMI:

 

KOBİ’lerimizin ve Esnaf-Sanatkarları n; yeni finansman imkanları sağlanması ve finansman yüklerinin azaltılması, hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme ortamının hazırlanması, istihdam olanaklarının artırılması, kapasitelerini geliştirmeleri, yeni yatırım yapmaları, mevcut yatırımlarının ürün, pazarlama, üretim/üretim yeri veya finansman yapısını geliştirmelerini amaçlandığı program.

Yani kredi faiz desteği idi. Bankadan alınan kredinin oluşacak faizinin 4’de 3’ünü KOSGEB ödüyordu, ilk 6 ay ödemesiz, sonrasında 18  ay geri ödemeliydi. Yalnız 40000 kişilik kontenjana 79000 kişi başvurması ve art niyetli yaklaşım programın kaldırılmasına sebep oldu.

 

NOT: Artık bu destek devam etmiyor.

 

2- İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI:

 

İşbirliği-güç birliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,  kaynak tasarrufu sağlanması, ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanır.

 

Ortaklık modelleri:  Proje ortağı işletmelerin, mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, her modelde en az 5 ortağın bir araya gelme şartı aranır.

 

Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.

 

Özetle aynı sektörde faaliyet gösteren ve en az 1 yıl geçmişi olan 5 firma birleşip yine kendi sektörleriyle ilgili daha güzel veya yardımcı bir tesis kuracakları zaman verilebilir. Mesela 5 normal fırın birleşip sanayi tipi fırın kuracaklar veya 5 market birleşip toptancı deposu gibi bir iş kuracaklar ya da sanayicilere ortak kullanımı sağlayacak  laboratuar kurulacak, gibi örnekler verilebilir. 250bin TL hibe olmak üzere 750bin TL’ye kadar kredi verilebilir. (Kredi için teminat isteniyor) Kredi, tesis için alınan ekipmanlara ya da az da olsa hammadde için verilebiliyor. Ancak araçlara verilmiyor.
3- AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI:

 

Bilim ve teknolojiye dayalı  yeni fikir ve buluşlara sahip kobi ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde ar-ge (aratırma-geliştirme)  bilincinin yaygınlaştırılması ve ar-ge kapasitesinin artırılması, mevcut ar-ge desteklerinin geliştirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi, ar-ge ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması gibi amaçlarla verilir. Bir ürün geliştireceksiniz, Dünya’da ve ya  Türkiye’de olmayan faydalı bir üretim sistemine geçeceksiniz, yani ar-ge yapacaksınız, iyi yönde bir gelişme olacak bunlara karşılık 200-300bin tl civarı hibe verilebilir.Hibe ve kredi miktarı projenin başarısına göre değerlendiriliyor.

NOT: Bu destek için patent şart. Patent almak genelde 1-2 sene sürdüğü için kolayına kaçıp faydalı ürün patenti gibi kısa sürede alınan patentler geçersiz. Destek iki parçalı. Önce ürünü oluşturmak için bir destek alabiliyorsunuz. Yani patentli ürünü ortaya çıkarmak için. İkinci kısım ise, patentli ürünü seri üretime geçirebilmek amacıyla  gerekli makine ekipman vs. için veriliyor.
4- İHRACAT KREDİSİ DESTEK PROGRAMI:

 

İhracat performansı sağlamış, ihracatını geliştirmek, artırmak veya ihracat taahhütlerini yerine getirebilmek için ilave kaynağa ihtiyaç duyan ihracatçı işletmelerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerini arttırmak amacıyla veriliyor. KOBİ’lerin 250’den az çalışanın olması ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosunun 25 milyon TL’yi aşmaması, ihracat taahhüt etmesi, ve KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerekiyor.

Daha açık bir ifadeyle diyelim ki uygun bir faizle 200.000 dolar para verildi. Altı ay boyunca bu para kadar ihracat yapma şartı var. 6 ay sonrada parayı tek seferde geri ödeniyor. Faizin 4’de 3’ünü KOSGEB karşılıyor.

 

NOT: Artık bu destek devam etmiyor.

 

5- GENEL DESTEK PROGRAMI:

 

 

Genel konularda bütün KOBİ’leri kapsayan desteklerden oluşuyor. Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, mevcut desteklerin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi başlıca amaçları.

 

Mesela üniversite mezunu eleman alıyorsunuz maaşının yarısını veriyor, fuara katılıyorsunuz masrafların yarısını karşılıyor, broşür katalog bastırıyorsunuz yarısını veriyor gibi örnekler verilebilir.

IMG_4834

Share on Facebook

Kategoriler

Popüler Konular

Rastgele Konular

iletişim

webmaster@thecitydergisi.com